Modlitwa na czas przygotowania do beatyfikacji
Boże, źródło wszelkiej świętości, stajemy przed Tobą w przededniu
beatyfikacji sług Bożych Kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży
Czackiej. Wysławiamy Cię za wielki dar nowych błogosławionych
dla Kościoła i naszej Ojczyzny.
Dziękujemy Ci, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała
Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Pasterza wielkiej wiary
i głębokiego życia duchowego, oddanego Trójedynemu Bogu i Jego Matce Maryi,
troszczącego się o godność każdego człowieka i naszej Ojczyzny.
Dziękujemy Ci za matkę Elżbietę Różę Czacką, która przyjęła utratę
wzroku w młodości jako krzyż i z krzyża Chrystusa czerpała moc
do służenia niewidomym na duszy i ciele tworząc Dzieło Lasek.
Boże, dajesz nam nowych Błogosławionych, którzy wciąż żyją
w naszej pamięci, a wielu z nas wspomina spotkania z nimi i ich słowa.
Dziś jeszcze bardziej stają się naszymi nauczycielami i przewodnikami
w trudnej codzienności. Mówią nam, że także w naszych czasach trzeba
i można służyć jedynie Bogu i ludziom, iść Chrystusową drogą Zbawienia.
Boże nasz Ojcze, daj nam dobrze przygotować się na to wyjątkowe
wydarzenie w świątyni Opatrzności Bożej. Spraw, aby te beatyfikacje
zaowocowały w życiu każdego z nas, by nasze życie było bardziej zwrócone ku
Tobie, a wiara zajmowała w nim więcej miejsca i wpływała bardziej
na styl życia. Niech Chrystusowa Ewangelia głębiej kształtuje naszą codzienność
we wszystkich jej wymiarach, a Maryja Matka Zbawiciela wspiera nas w dążeniu
do swego Syna. Niech w naszym życiu będzie więcej wzajemnej miłości,
zrozumienia i przebaczenia, szacunku i poświęcenia.
Prosimy, aby nadchodząca beatyfikacja wydała trwały owoc,
gdyż tak bardzo potrzebujemy duchowej przemiany i umocnienia.
Niech ten dzień przeżywany we wspólnocie Kościoła pomnoży i umocni naszą
jedność w wierze i miłości oraz zjednoczy nas wszystkich wokół najwyższych
wartości przewyższających wszelkie podziały. Niech nasza Ojczyzna, także w
dwudziestym pierwszym wieku, tak jak w całej swej historii, pozostanie wierna
Bogu, Krzyżowi i Ewangelii.
Maryjo Królowo Polski, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II i św. Maksymilianie Kolbe módlcie się za nami,
Święty Zygmuncie Szczęsny Feliński, módl się za nami,
Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko módl się za nami.