Parafialny Zespół Caritas informuje, iż dary z nadwyżek
żywnościowych
UE (program FEAD) 

wydawane będą w Domu Paraf.
w poniedziałek (1III) i  we wtorek (2III) od 11.00 do 16.00

Dary mogą otrzymywać osoby, które posiadają skierowanie z MOPS w
Bogatyni.