3 i 4 grudnia wolontariusze Szkolnego Koła Caritas wzięli udział w dorocznej XIX Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej "Tak. Pomagam " - zbiórka żywności Caritas w "Biedronce".

Dzięki dobroci wielu osób udało się zebrać 485 kg żywności, która w najbliższym czasie przekażemy około 100 potrzebującym.  Dziękuję Pani Dyrektor Małgorzacie Turkiewicz-Baczmańskiej za umożliwienie uczniom udziału w zbiórce w piątek, pracownikom Biedronki za życzliwość.


263570674_651006282723408_3781303912533491274_njpg