Parafialny Zespół Caritas uprzejmie informuje, iż dary
z nadwyżek żywnościowych Unii Europejskiej (program FEAD)
wydawane będą w Domu Parafialnym Parafii Św. Marii
Magdaleny w Bogatyni, ul. Okólna 3 w poniedziałek (20IX)
od godziny 11.00 do godziny 16.00 i we wtorek (21IX)
od godziny 11.00 do godziny 14.00. Dary mogą otrzymać
osoby, które posiadają skierowanie z Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bogatyni.