Ogłoszenia Parafialne

1. Dziś jest 17I 2 niedz. zw., Msze Św. w Parafii:
- o
8.00 - +Franciszek Sinica i ++Rodziców i Teściów,
- o
9.30 - Danuta Kruszewska w dniu urodzin.,
- o
11.00 - +Romuald Maciorowski (27),
- o
17.00 - brak int. Dziś modlimy się za dotkniętych trzęsieniem ziemi Chorwatów,
a po Mszach św. zbiórka do puszek na pomoc dla nich.  

2. W dniach 18-25 stycznia będziemy obchodzili kolejny Tydzień Modlitw o Jedność

    Chrześcijan pod hasłem: „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc”.

    Pamiętajmy w tym tygodniu w naszych modlitwach o tej intencji.

Msze św. w Parafii:      

  * w poniedziałek nie ma Mszy św.,
* we wtorek nie ma Mszy św.,
* w
środę, * w czwartek  i * w piątek  
Msza św. o 17.00 nie ma intencji, * w sobotę Msza św. o 9.00 nie ma int., 

  * w przyszłą niedzielę 24I 3 niedz. zw. i Niedziela Słowa Bożego. Msze Św. w Parafii:                      

  - o 8.00 -+Stanisława Rutko (21),
- o
9.30 -+Barbara Jachimowicz (4),
- o
11.00 -+Paweł, Maria Danielewicz,
Po Mszy św. o 11.00 obowiązkowe spotkanie rodziców dzieci I-szokomunijnych.
- o
17.00 - brak int. 

3. W tym tygodniu sprzątania Kła nie ma.

 4. Limit uczestników liturgii to 19 osób w maseczkach lub przyłbicach. Nie mogący być

    na Mszy św. uczestniczą w niej przez media: TV, radio, internet. W niedziele o 11.00            

    na str. facebookowej par. i na You Tube jest prowadzona transmisja Mszy św. z naszego Kła
Tu 
jest link do tej transmisji (https:// youtube.com/channel/UCj0JNR13hOEtx_kQmE1_Ww)  

 5. Rada Parafialna prosi o ofiarę 30zł od rodziny/rok na ogrzewania Kła. Mówmy o tym

    zapominalskim i mało chodzącym na Msze św. do kościoła. Do dzisiaj wpłynęło 2916              

    złotych od 89 rodzin. Wszystkim ofiarodawcom Bóg zapłać.    

 6. Kancelaria Par. jest nieczynna do odwołania. W razie potrzeby proszę dzwonić do Ks.

  7. Świetlica Parafialna otwarta będzie w poniedziałek, środę i piątek od 16.15 do 18.30.

  8. W tym roku tradycyjna wizyta duszpasterska została przez Biskupa odwołana. Od 25I

        zapraszam mieszkańców n/w ulic na Msze św. kolędowe, sprawowane w ich intencji.      

        I tak: - w poniedziałek 25I na godzinę 17.00 proszę o przybycie mieszkańców ulic

        NOWEJ, SŁONECZNEJ, GÓRNICZEJ, ZIELONEJ, WOLNOŚCI i JASNEJ,

    - w środę 27I na godz. 17.00 zapraszam mieszkańców ulicy MŁODYCH ENERGETYKÓW,

    - w czwartek 28I na 17.00 proszę państwa z ulic - ŁUŻYCKIEJ, OKÓLNEJ i OSADNICZEJ,,

    - w piątek 29I na godzinę 17.00 proszę o przybycie mieszkańców ulic - KONRADA,  

          ROLNICZEJ, ŁĄKOWEJ, LIPOWEJ i WIEJSKIEJ,

    - w sobotę 30I na 9.00 proszę osoby z ul. WESOŁEJ, KRĘTEJ, NORWIDA i FRANCUSKIEJ,

    - w poniedziałek 1II na godz. 17.00 proszę o przybycie mieszkańców ul. MICKIEWICZA,

    - w środę 3II na 17.00 zapraszam parafian z ul. SPACEROWEJ, OGRODOWEJ i CICHEJ,

    - w czwartek 4II na godz. 17.00 zapraszam mieszkańców ulic DĘBOWEJ i PARKOWEJ,
     Pół godziny przed Mszą św. kolędową (od 16.30) będzie okazja do spowiedzi.

 9. Przypominam, że ofiary, które składamy w kopertach, dołączonych do opłatków,                        

    są całorocznym darem od rodziny na cele wymieniona na kopercie, a nie ofiarą za                    

    opłatek. Koperty można składać na tacę. Bóg zapłać za ofiary.

 10. Bardzo ZACHĘCAM do przekazywania 1% podatku, przy rozliczaniu PIT-u, na rzecz              

    Caritas Diecezji Legnickiej KRS nr 0000221535 z dopiskiem: par. Św. Marii Magdaleny                          w Bogatyni. Za rok 2019 zebraliśmy około 4200zł i przeznaczamy je w całości na dusz-        

    pasterstwo dzieci i młodzieży. 11. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny.                              

               

Życzę Wszystkim w nowym tygodniu bożej łaski i radości,

a nad wszystko dużo zdrowia.
SZCZĘŚĆ BOŻE!