Ogłoszenia Parafialne

1. Dziś jest 17XI 33 n zwykła. Msze Św. w Parafii:

    - o 8.00 - +Rodzice: Franciszek, Stefania-od syna, 

    - o 9.30 - +Zofia, Maria, Kazimierz, Józef, Stanisław, ++z rodz. Skwira,                  

    - o 11.00 - zar.- rodz. Pujszo, 

    - o 17.00 - o boże bł. i zdrowie dla uczestn. wrzśn. Pielgrz. do Lourdes.

       Po Mszy św. o 11.00 kolejne zebranie dla rodziców dzieci pierwszokomununijnych. Po Mszach Św. w Sali Caritas-u w Domu Parafialnym będzie można nabyć ciasto.                 Dochód, jak zawsze, przeznaczony jest na działania Świetlicy Parafialnej.

   2. Od poniedziałku do piątku nie ma intencji i dlatego ks. Proboszcz wyjeżdża służbowo, w sprawach parafialnych. W parafii w te dni nie będzie więc Mszy św.

       * w sobotę o 9.00 Msza św. +Genowefa Fatelak (8) - od dzieci,    

       * w przyszłą niedzielę 24XI 34 n zwykła - Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata - ostatnia w roku liturgicznym. Za tydzień Adwent i nowy rok kościelny. Msze Św.
          w Pa
rafii: 

          - o 8.00 - zar. - rodz. Sosna, 

          - o 9.30 - ++Irena, Teresa, Barbara, Alfons, Bogdan, ++z rodz. Jachimowicz,

          - o 11.00 - o boże bł. i zdrowie dla Wojciecha Kacprzaka w dn. 14 ur., 

          - o 17.00 - zar.- rodz. Boryczewskich. 3. W tę sobotę sprzątania Kościoła nie ma.                          

 4. Świetlica Paraf. działa w tym tygodniu od poniedziałku do piątku od 16.00  do  19.00.

 5. Najbliższa próba scholii będzie się w niedziele 24 XI o 10.00 w Kościele. Zapraszamy!  

 6. Jest jeszcze 1 miejsca dla chłopca na Zimowisku Par. w Zakopanem (sob.15 - pią. 22II) - koszt 770zł, i ok. 60 miejsc na letnią kolonię par., od 8VIII w Jastrzębiej Górze -           koszt dla dziecka 1150/1200, dla dorosłego 1450. Zapisy u P. Mirosławy w Św. Paraf.  

 7. Chcemy włączyć się w akcję „Polak z sercem!”, której adresatami są Polacy mieszkający na Białorusi i Ukrainie. Wiedząc o ich ciężkiej sytuacji, chcemy na         Boże Narodzenie sprawić im trochę radości. Jeśli ktoś może, proszę za tydzień przynieść i ofiarować: produkty spożywcze, (nie mleko) środki czystości,         artykuły szkolne i biurowe do wyposażenia salek katechetycznych i świetlic. Przed ołtarzem będą stały pojemniki.

 8  Rada Par. dalej prosi o jednorazowy dar od rodziny 30zł na zapłatę za ciepło w Kościele  w nadchodzącej zimie. Zachęćmy do ofiar tych także, którzy na Mszę św. przycho-

    dzą rzadko. Jeśli nikt do nas nie dotrze, proszę ofiarę przekazać komuś z R Par, którejś pani katechetce, kościelnemu, czy księdzu. Do dzisiaj wpłynęło 2310zł. Bóg zapłać.

 9. Parafia ogłasza Konkurs Plastyczny dla dzieci z przedszkola i uczniów klas 1 - 4 SP. Temat Konkursu - „Św. Mikołaj Bp.” Technika wykonania prac -               dowolna, format do A3. Prace oddajemy do 30Xl. do Pań Katechetek: Agnieszki Maciorowskiej lub Mirosławy Liszkowskiej-Król. Ogłoszenie zwycięzców i       wręczenie nagród 8XII na Mszy o 11.00.

 10. 30XI odbędzie się pielgrzymko -wycieczka do Rokitna i Zielonej Góry. Koszt, zależnie od ilości jadących od 90 do 120zł. Proszę zapisać się jeszcze raz-           do   przyszłej niedzieli. Organizujemy także: pielgrzymkę Lourdes-23-26.04, koszt ok. 140eu i 400-600 zł i do Ziemi Świętej 11 - 15.05 - koszt ok.                1800zł. Zapisy do 15XII u ks. Proboszcza.

 11. Tydzień temu zebrano do puszki na zapłatę za wywóz śmieci z cmentarza 343zł. Bóg zapł.

 12. Szkolne Koła Caritas przy SP5 w ramach akcji „I Ty zostań św. Mikołajem” do przyszłej niedzieli zbiera słodycze dla dzieci z rodzin zastępczych i Domu Dziecka. Jeśli ktoś

      chce ofiarować słodkości, proszę przynosić je pani Katechetce Agnieszce Maciorowskiej.  

13. W czwartek Kancelaria Parafialna będzie czynna od 16.00 do 17.00. Dyżurować w niej będzie Pani katechetka Mirosława Liszkowska- Król.         

14. Od poniedziałku do piątku w nagłych sprawach duszpasterskich proszę podejść do ks. Jana Żaka, Proboszcza Par. Niepokalanego Poczęcia NMP w Bogatyni, tel.                        756190021.                        

15. Prenumerata WPiS-u na rok 2020 - w 2019r. zapisało się 14 osób, odbiera gazetę może 5.

Życzę Wszystkim w nowym tygodniu bożego pokoju, ciepła i radości.

                                                                               SZCZĘŚĆ BOŻE!