W domu Parafialnym im. Św. Jana Pawła II przy parafii Św. Marii Magdaleny w Bogatyni czynna jest świetlica parafialna od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 do 19:00.


W całej palecie różnorodnych zajęć, które prowadzone są w świetlicy dzieci mogą odnaleźć zawsze coś dla siebie, dostosowanego do swoich umiejętności, zainteresowań i uzdolnień.

Głównymi zadaniami, jakie staramy się realizować to:

 • stworzenie atmosfery spokoju i bezpieczeństwa,
 • zapewnienie warunków do racjonalnego spędzania czasu wolnego,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 • pomoc uczniom przejawiającym braki w  opanowaniu podstaw programowych

W świetlicy organizowane są różnorodne zajęcia:

 • plastyczne,
 • czytelnicze,
 • zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania;
 • zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek i programów dla dzieci;

Dzieci mogą także skorzystać z udzielanych korepetycji z matematyki, a także raz w miesiącu skorzystać z wyjazdu na basen do Liberca.

Opiekę nad dziećmi sprawują:
 • Mirosława Liszkowska – Król
 • Jadwiga Szewczyk
 • Dorota Kościaniuk – Semeniuk
 • Edyta Kruszyna